Brikkevev

Oseberg og andre mulige mønster fra samme funn.
Fargene er kanskje ikke historisk korrekt.

Andre historiske:

Drage-mønster:

Kivrim: